LoginTilfredshedsundersøgelse

LoginTilfredshedsundersøgelse

Vi har også en undersøgelse specifikt om hjemmefødsler.
Vi vil også gerne henlede opmærksomheden på en international undersøgelse på http://www.babiesbornbetter.org/surveyportal/


Det foreløbige resultatet kan du se her.

Giv din mening til kende!

Forældre og Fødsel ønsker at synliggøre, hvor vidt befolkningen i Danmark er tilfreds med de tilbud de får i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel.

Foreningen ønsker med tilfredshedsundersøgelsen, at hjælpe personale/enkelte fødesteder til at se, hvad familierne synes om de tilbud, de modtager. Dels for at kunne rose personalet for det de gør godt, og dels for at vise personalet, hvor de kan gøre en bedre indsats til gavn for familierne i fremtiden.

Spørgeskemaet henvender sig hovedsageligt til kvinder, men vi opfordrer til at skemaet udfyldes i fællesskab, da enkelte spørgsmål henvender sig til manden.

For at få så aktuelle data som muligt, har vi med vilje valgt kun at basere os på fødsler indenfor de sidste 5 år

Vi håber rigtig mange familier vil deltage i undersøgelsen til gavn for såvel personale som familier i fremtiden!

Synes du der manglede et spørgsmål eller var der spørgsmål der var svært at forstå? Så vil vi meget gerne høre fra dig.
Ris og ros modtages af


Personlige oplysninger:


Din alder (ved sidste fødsel) ? 
Dit køn ? kvinde mand
Er du / I medlem af foreningen ?
Postnummer ?
Antal børn ?
Sidste fødsel for: 

Hvilket fødested var du tilknyttet ? 
Var fødslen oprindeligt planlagt som: 
 
:-(( :-( :-| :-) :-))
I hvor høj grad overvejede I hjemmefødsel ?
I hvor høj grad overvejede I ambulant fødsel ?
I hvor høj grad overvejede I hospitals fødsel ?
I hvor høj grad overvejede I planlagt kejsersnit ?
Fødslen endte som: 

Spørgsmål vedrørende GRAVIDITETEN


Var du til fremvisning på fødeafdelingen ? ja nej
 
:-(( :-( :-| :-) :-))
Hvis ja: Hvor tilfreds var du med personalets vejledning i forbindelse med fremvisningen ?

Har du været til scanning i graviditeten ? ja nej
 
:-(( :-( :-| :-) :-))
Hvis ja: Hvor tilfreds var du med personalets vejledning i forbindelse med scanning ?

Hvor mange gange var du til lægeundersøgelse i Svangreambulatoriet på sygehuset i graviditeten ? 
Hvis flere gange, havde du da samme læge til alle undersøgelserne i svangreambulatoriet ? ja nej
 
:-(( :-( :-| :-) :-))
Hvor tilfreds var du generelt med lægens vejledning i forbindelse med undersøgelse i Svangreambulatoriet ?

Havde du 3 eller flere forskellige jordemødre til jordemoder-konsultationerne ? ja nej
 
:-(( :-( :-| :-) :-))
Hvor tilfreds var du med antallet af forskellige jordemødre til jordemoder-konsultationerne ?

Hvor mange jordemoder-konsultationer havde du i graviditeten i alt ? 
 
:-(( :-( :-| :-) :-))
Hvor tilfreds var du med antallet af jordemoder-konsultationer i graviditeten ?
Hvis "Utilfreds" med antallet, ønskede du da flere jordemoder-konsultationer ? ja nej

 
:-(( :-( :-| :-) :-))
Hvor tilfreds var du med den tid, der var afsat til hver enkelt jordemoder-konsultation ?
Hvor tilfreds var du med afstanden mellem din bopæl og jordemoderkonsultationen ?
Hvor tilfreds var du med den vejledning du fik af jordemoderen om amning ?
Hvor tilfreds var du generelt med jordemødrenes information/vejledning i konsultationerne ?
Hvor tilfreds var du samlet set med jordemoderkonsultationerne ?

Deltog din partner ved nogle af jordemoder-konsultationerne i graviditeten ? ja nej
 
:-(( :-( :-| :-) :-))
Hvis Ja: Hvor tilfreds var vedkommende da med konsultationerne ?

Spørgsmål vedrørende FØDSLEN


Hvornår skete fødslen i forhold til terminen ? 
Hvor mange timer vurderer du selv at du var i fødsel ? 
Hvad var barnets vægt: g

Hvor mange forskellige jordemødre var du i kontakt med under fødslen ? 
 
:-(( :-( :-| :-) :-))
Hvis du havde mere end 1 jordemoder i forbindelse med fødslen: Hvordan oplevede du jordemoderskiftet ?

Fødte du med en jordemoder du kendte fra graviditeten ? ja nej
 
:-(( :-( :-| :-) :-))
Hvordan oplevede du forholdet til / samarbejdet med jordemoderen ?

 
:-(( :-( :-| :-) :-))
Hvor tilfreds var du med jordemødrenes støtte/vejledning under fødslen ?
Hvor tryg følte du dig under fødslen ?
Hvordan oplevede du fødslen ?

Deltog din partner ved selve fødslen ? ja nej
 
:-(( :-( :-| :-) :-))
Hvis Ja: Hvor tilfreds var vedkommende da med jordemødrenes støtte/vejledning under fødslen ?

Spørgsmål vedrørende BARSELSDAGENE

Med "Barselsdagene" menes: Tiden efter fødslen indtil første sundhedsplejerskebesøg
 
:-(( :-( :-| :-) :-))
Hvor tilfreds var du med personalets (jordemoder/sygeplejerskens) vejledning/støtte i barselsdagene ?
Hvor tilfreds var din partner med personalets (jordemoder/sygeplejerskens) vejledning/støtte i barselsdagene ?

Har du fået en efterfødsels-samtale (dvs.talt fødslen igennem med en jordemoder efter fødslen) ? ja nej
Hvis ja: Talte du med en jordemoder, der havde været med til fødslen ? ja nej
 
:-(( :-( :-| :-) :-))
Hvor tilfreds var du med denne efterfødsels-samtale ?
Havde du i graviditeten et ønske om at amme ? ja nej
 
:-(( :-( :-| :-) :-))
Hvis ja, hvor tilfreds var du da med den vejledning/støtte du i barselsdagene fik af personalet til amning ?

Har du lyst til at være tilknyttet samme fødested/ordning igen, hvis du senere beslutter dig for at få flere børn ? ja nej

Spørgsmål kun til dig der planlagde HJEMMEFØDSEL

Dvs. Alle der planlagde hjemmefødsel, også de der planlagde hjemmefødsel, men som blev visiteret til sygehusfødsel i løbet af graviditeten eller fødslen
Har en jordemoder besøgt dig i dit eget hjem i graviditeten ? ja nej
 
:-(( :-( :-| :-) :-))
Hvor tilfreds har du været med det/de hjemmebesøg du har modtaget i graviditeten ?

Blev din planlagte hjemmefødsel ændret til hospitalsfødsel i løbet af graviditeten ? ja nej

Blev du/barnet overflyttet til sygehus under/efter fødslen ? ja nej
 
:-(( :-( :-| :-) :-))
Hvis Ja: Hvor tilfreds var du med den støtte du fik fra jordemoderen i forbindelse med overflytning ?
Fødte du med jordemoderen fra hjemmefødslen (evt. i samarbejde med en anden jordemoder) ? ja nej
Blev du på sygehuset i barselsdagene ? ja nej
 
:-(( :-( :-| :-) :-))
Hvor tilfreds var du med opfølgningen på fødslen fra Hjemmefødsels-jordemoderen ?

Var du i graviditeten til Informationsmøde om hjemmefødsler (kaldes f.eks Åbent hus eller Cafe-dage) ? ja nej
 
:-(( :-( :-| :-) :-))
Hvis ja: hvor tilfreds var du med disse informationsmøder ?

Spørgsmål kun til dig der planlagde AMBULANT- eller HOSPITALS-FØDSEL


Orienterede din egen læge dig om mulighederne for hjemmefødsel ? ja nej
Orienterede din egen læge dig om mulighederne for planlagt kejsersnit uden medicinsk indikation ? ja nej
 
:-(( :-( :-| :-) :-))
Hvis ja: Hvor tilfreds var du så med denne samtale ?

Orienterede jordemoderen dig om mulighederne for hjemmefødsel ? ja nej
Orienterede jordemoderen dig om mulighederne for kejsersnit uden medicinsk indikation ? ja nej
 
:-(( :-( :-| :-) :-))
Hvis ja: Hvor tilfreds var du så med denne samtale ?

 
:-(( :-( :-| :-) :-))
Havde du informationer nok til selv at kunne vælge hvor og hvordan du ville føde ?

Spørgsmål kun til dig der planlagde KEJSERSNIT


Var der en medicinsk årsag til at du planlagde kejsersnit ? ja nej
Hvis ja: Forsøgte du trods dette at overtale læge / jordemoder til en vaginal fødsel ? ja nej
Hvis nej: Forsøgte læge / jordemoder at overtale dig til en vaginal fødsel ? ja nej

 
:-(( :-( :-| :-) :-))
Hvor tilfreds var du med lægens orientering om selve kejsersnittet ?
Hvor tilfreds var du med jordemoderens orientering om selve kejsersnittet ?
Hvor tilfreds var du med lægens orientering om dagene efter kejsersnittet ?
Hvor tilfreds var du med jordemoderens orientering om dagene efter kejsersnittet ?
Var dette dit første kejsersnit ? ja nej

Afslutning


Hvis du senere beslutter dig for at få flere børn, i hvor høj grad ville du så
 
:-(( :-( :-| :-) :-))
- overveje hjemmefødsel ?
- overveje ambulant fødsel ?
- overveje hospitals fødsel ?
- overveje planlagt kejsersnit ?

Hvordan vægter du følgende i forhold til betydningen af din oplevelse af fødslen som god ?
 
:-(( :-( :-| :-) :-))
- Jordemoderen
- Faderen
- Omgivelserne
- Lægerne
- Familien
- Fødselscoach /dula
- Smertelindring
- Helheden (historien)

Se resultatet her

Offentlig gjort 2006-01-19.

Vil du være medlem - tryk her