LoginTilfredshedsundersøgelse

LoginHjemmefødsel – undersøgelse af tilbud og tilfredshed

Vi har også en generel undersøgelse om fødsler i almindelighed.
Vi vil også gerne henlede opmærksomheden på en international undersøgelse på http://www.babiesbornbetter.org/surveyportal/


For at få så aktuelle data som muligt, ønsker vi kun besvarelser vedrørende fødsler inden for de sidste 5 år.
Det foreløbige resultatet kan du se her.

:-((Meget negativ
:-( Negativ
:-| Neutral
:-) Positiv
:-))Meget positiv

Personlige oplysninger:


Postnummer ?
Hvilket fødested var du tilknyttet ? 
Seneste fødsel for: 
Antal børn ?
Hvor mange er født hjemme ?

Spørgsmål vedrørende GRAVIDITETEN


Blev du orienteret om muligheden om at føde hjemme af praktiserende læge? ja nej
 
:-(( :-( :-| :-) :-))
Hvis ja: Hvor tilfreds var du med denne samtale?

Blev du orienteret om muligheden om hjemmefødsel af en sygehusansat jordemoder på dennes initiativ? ja nej
 
:-(( :-( :-| :-) :-))
Hvis ja: Hvor tilfreds var du med denne samtale?

Fødte du med en privat (selvbetalt) jordemoder? ja nej
Hvorfor ?
Hvorfor ikke ?

Var du tilknyttet en specifik hjemmefødselsordning? ja nej

Hvor mange jordemoder-konsultationer havde du i graviditeten i alt ? 
 
:-(( :-( :-| :-) :-))
Hvor tilfreds var du med antallet af jordemoder-konsultationer i graviditeten?
Hvis 'utilfreds’ med antallet, ønskede du da flere jordemoder-konsultationer? ja nej

 
:-(( :-( :-| :-) :-))
Hvor tilfreds var du samlet set med jordemoderkonsultationerne?

Var du tilknyttet en ordning (som f.eks. "kendt jordemoder"), hvor du blev fulgt at de samme jordemødre gennem graviditet og fødsel? ja nej

Var ordningen struktureret sådan at du gik til konsultationer ved én eller flere jordemødre? ja nej

Har du haft mulighed for at deltage i informationsmøde om hjemmefødsel (fx cafemøde, åbent hus eller individuel samtale)? ja nej
 
:-(( :-( :-| :-) :-))
Hvis ja og du deltog, hvor tilfreds var du med informationen?

Har du haft besøg af din jordemoder hjemme hos dig, før du fødte? ja nej

Har du modtaget fødselsforberedelse (enten i gruppe eller i forbindelse med individuelle besøg)? ja nej
 
:-(( :-( :-| :-) :-))
Hvis ja: Hvor tilfreds har du været med tilbuddet?

Har der været tilbud om gruppekonsultationer med andre gravide der har valgt at føde hjemme? ja nej
 
:-(( :-( :-| :-) :-))
Hvis ja: Har du haft gavn af disse?

Spørgsmål vedrørende FØDSLEN


Hvor mange forskellige jordemødre var du i kontakt med under fødslen ? 
 
:-(( :-( :-| :-) :-))
Hvis du havde mere end 1 jordemoder i forbindelse med fødslen: Hvordan oplevede du jordemoderskiftet ?
Evt kommentar

Fødte du med en jordemoder du kendte fra graviditeten? ja nej

 
:-(( :-( :-| :-) :-))
Hvor tryg følte du dig under fødslen ?

Blev du/barnet overflyttet til sygehus under/efter fødslen? ja nej
 
:-(( :-( :-| :-) :-))
Hvis Ja: Hvor tilfreds var du med den støtte du fik, i forbindelse med overflytningen, fra jordemoderen, der havde været med til fødslen derhjemme?

Fødte du med jordemoderen fra hjemmefødslen (evt. i samarbejde med en anden jordemoder)? ja nej

Deltog din partner ved selve fødslen ? ja nej
 
:-(( :-( :-| :-) :-))
Hvis ja: Hvor tilfreds var vedkommende da med jordemødrenes støtte og vejledning under fødslen?
Evt kommentar

 
:-(( :-( :-| :-) :-))
Samlet set, hvordan oplevede du støtten og vejledningen fra jordemoderen?

Har du trods planlagt hjemmefødsel oplevet at få at vide, at du skulle komme på fødegangen for at føde på grund af travlhed? ja nej

Spørgsmål vedrørende tiden EFTER FØDSLEN


Hvor mange timer blev jordemoderen efter fødslen? 
 
:-(( :-( :-| :-) :-))
Hvor tilfreds var du med det?

Har du fået en efterfødsels-samtale (dvs. talt fødslen igennem med en jordemoder efter fødslen)? ja nej
Hvis ja: Talte du med en jordemoder, der havde været med til fødslen? ja nej
 
:-(( :-( :-| :-) :-))
Hvor tilfreds var du med denne efterfødsels-samtale?

Havde du et ønske om at amme? ja nej
 
:-(( :-( :-| :-) :-))
Hvis ja: Hvor tilfreds var du da med vejledningen og støtten efter fødslen fra jordemoderen?

Besøg af jordemoder efter fødsel ja nej
Hvis ja: Hvornår lå besøget? (angiv dag efter fødslen) 
Hvis ja: Tilbud om hælprøve i hjemmet? ja nej
Hvis ja: Tilbud om hørescreening i hjemmet? ja nej

AFSLUTNING


Har du lyst til at være tilknyttet samme fødesested/ordning igen, hvis du senere beslutter dig for at få flere børn? ja nej

Hvordan vægter du følgende i forhold til betydningen af din oplevelse af fødslen som god ?
 
:-(( :-( :-| :-) :-))
- Forløbet hos jordemoderen før fødslen
- Jordemoderen under fødslen
- Fødselsforberedelse
- Partnerens deltagelse
- At føde i eget hjem
- Smertelindring
- Fødselshjælpere
- Helheden (historien)

Har du konkrete forslag til forbedringer vedrørende hjemmefødsler i dit område?

Se resultatet her

Offentliggjort 2016-05-09.

Vil du være medlem - tryk her