LoginDen gode fødselsforberedelse

Oversigt

Fødselsberetning om fødslen af Aldina, hvor jeg blev sat i gangFremskynde fødselsstarten – naturligtBørn kommer når de kommer, og så er det godt at være toFælles beslutningstagning og igangsættelse af fødselBoguddrag: Tryk og glad KvindeDen gode fødselsforberedelseFødemanualen for mændDen Søde VentetidIgangsættelse af fødslenKLYX – skal, skal ikkeNormal søvn hos babyer og småbørnForebyggelse af bristningerFødsel på klinikBarselshvileDe fleste kan trygt planlægge at føde hjemmeDen gode hospitalsfødselNår forældreskabet ikke lever op til forventningerneDet idealiserede moderskabDen tidlige ammeetableringHud mod hudBristninger - hvad så med sexlivet?Interview om refluks

Den gode fødselsforberedelse


Faktaboks

Gitte Thetmark er uddannet jordemoder og er certificeret instruktør i fødselsforberedelse med

metoden Smertefri Fødsel. Hun er efteruddannet i fødselsangstsamtaler og efterfødselssamtaler og

er selv mor til tre. Til dagligt arbejder hun på fødegangen på Horsens Hospital, og derudover laver

hun fødselsforberedelse privat. Du kan læse mere på hjemmesiden: www.denbedstefoedsel.dk

Gitte Thetmark
Gitte Thetmark

Af Gitte Thetmark, jordemoder og certificeret instruktør i fødselsforberedelse med metoden

Smertefri Fødsel

”En god fødsel betyder noget for dig og dit barn resten af livet” Denne lille, men meget vigtige

sætning ligger til grund for, at jeg i 2013 startede med at udbyde privat fødselsforberedelse i mit

firma ”den bedste fødsel”. Jeg er jordemoder og instruktør i Smertefri Fødsel og arbejder med

kurser, foredrag og samtaler i Aarhus, Skanderborg, Silkeborg og Horsens. En fødsel handler om

meget mere end at få barnet ud. Ud skal de såmænd nok komme, men måden, de kommer ud på, er

ekstrem vigtig, fordi fødslen netop sætter så markante spor i moder – og forældreskabet. En fødsel

kan ikke planlægges, men den kan forberedes mere eller mindre godt. Fødslen er ikke bare en

lineær begivenhed med en start og et slutprodukt i form af et barn. En fødsel er en eksistentiel

overgang i livet fra at være kvinde til at blive mor (fra at være mand og til at blive far). Det kaldes

også en ”overgangsrite”, hvor et individ eller en gruppe indvies i nyt livsstadium. Tænk blot på

hvordan naturfolk forbereder sig på at blive voksne gennem længere tid. Der rejser sig jo et ocean af

spørgsmål og tanker om alt mellem himmel og jord, når vi skaber ny identitet. Det at blive forældre

er nok den største livs-omvæltning, vi nogen sinde kommer ud for. Det må naturligvis forberedes på

mange forskellige måder.

En positiv fødselskultur

Vi bliver meget påvirkede af den kultur, der omgiver os, når vi bliver gravide. De - primært

negative – fødselsfortællinger suser ind i vores ører og ofte er der langt mellem de gode fortællinger

om fødslen. De negative fødsler bliver positivt bearbejdet gennem gentagne fortællinger, men vi

bliver negativt påvirket af dem. Vi har også og især brug for at høre styrkende fortællinger om den

gode fødsel: ”Fødslen var virkeligt udfordrende – ja – men jeg magtede at arbejde mig igennem den

ve for ve, fordi jeg var godt forberedt og blev støttet og coachet af min partner, som i øvrigt var

vigtigere ned min jordemoder”. Det er et udsagn jeg hører igen og igen på mine efterfødselscafeer.

Det er sød musik i mine ører, fordi det netop vidner om, at vi kan give ejerskabet for graviditeten og

fødslen tilbage til jer. Vi ser programmer om graviditet og fødsel, som hedder: ”Hjælp, vi skal

føde”. Hvorfor hedder de ikke: ”Hurra, jeg skal føde”? Har vi en fødselskultur, der er negativ?

Tag ansvar og ejerskab over din fødsel

Graviditet og fødsel er langsomt men støt blevet mere og mere influeret af det medicinske

paradigme i takt med at fødslerne er blevet hospitaliserede. Jordemødrenes tilgang er baseret på en

forståelsesramme, der ligger indenfor det holistiske paradigme, hvor lægernes tilgang primært

ligger indenfor det biomedicinske paradigme. Det afstedkommer en meget forskellig forståelse af

normalitet, risiko og behandling. Fødeafsnittene i Danmark er befolkede med forskellige fagfolk. Vi

er alle enige om, at vi vil jer det bedste, men vi er ikke enige om, hvad det bedste er. Den viden er

vigtig at gøre brug af, når du er gravid og skal føde. Alt hvad du møder på din vej er nemlig tilbud.

Hvis eksperterne ikke er enige, om hvad det bedste er, er der muligheder, du kan udnytte. Det

handler om at blive klædt på til at turde spørge, tage ansvar og ejerskab, så du/I er godt rustede til at

træffe vigtige, individuelle valg i graviditeten og under fødslen. Det giver nemlig mening. Hver

anden fødsel i Danmark er kompliceret! Hver tredje førstegangsfødende får et ve-stimulerende drop

i fødslen, hver fjerde får fødslen sat i gang og hver femte fødsel ender i et kejsersnit. Sikke en

verden af indgreb. Kan det virkelig være rigtigt? Jo mere kultiverede mennesker, vi har udviklet os

til at være, jo mere komplicerede og unaturlige er fødslerne og synet på dem blevet.

At mestre sin fødsel

Jeg vil gerne være med til at ændre dit syn på fødslen til at blive så ukompliceret og naturlig som

muligt, så du kan glæde dig til fødslen. En god fødsel handler ikke om, hvordan den ender, eller om

du kommer igennem den uden smertelindring og indgreb, men om din/jeres egen oplevelse af at 

mestre det meget udfordrende arbejde, en fødsel er, både kropsligt og mentalt. Et så udfordrende

arbejde, som en fødsel er, kræver et ekstremt fokus, og det fokus kan du ikke lære, når du er i

fødsel. Der er du så tilpas udfordret, at du ikke kan lære noget nyt i større målestok. Det må være

lært inden. Min fødselsforberedelse handler om at ville og turde gå i proces i graviditeten både

kropsligt og mentalt. Vi skal sammen arbejde med at ændre dit mindset til fødslen (med individuelle

arbejdsspørgsmål), skabe forbindelse mellem hoved og krop, og arbejde kropsligt og mentalt med

redskaber, der skaber tiltro og tillid til, at din krop både vil og kan føde. Vi ved fra anden forskning

vedr. angst, at kognitiv terapi er det, der rykker mest af de gængse behandlingsformer. Mange

gravide har en større eller mindre uvished og angst for fødslen. Min form for fødselsforberedelse er

”kognitiv terapi blot på fødselsområdet”. Som en af mine kursister har udtalt: ”Her lærer man at

føde, ikke om at føde”.

Fra fødselsangst til fødselsglæde

Hvordan kan du forvandle fødselsangst og bekymring til positive forventninger til din fødsel og til

fødselsglæde? Hvor meget kan du selv håndtere smerte ved at påvirke smertesignalet og dermed

blive aktiv i fødselsarbejdet med en konkret tilgang til fødslen? Hvordan kan du opnå den bedste

fødselsoplevelse og have ejerskab over din fødsel ? Det en rigtig god ide at betragte fødslen som en

maraton. Både en maraton og en fødsel kræver forberedelse og træning for at bliver gennemført

med glæde og overskud. Smertesignalet i en fødsel er ekstremt manipulerbart og i fødslen handler

det om at manipulere det smertesignal, som livmoderen udløser, når den laver en

sammentrækning/en ve. Du skal lære at give slip i kroppen, så du arbejder med og ikke mod

kroppen i fødslen. Du kan lære at få kontrol over smertesignalet, så du ikke behøver at lide passivt

under det. En fødsel er meget mere end smerte.

Forberedelsen giver selvtillid og tiltro til kroppen

Med en konkret kropslig og mental forberedelse kan du få tillid og tiltro til, hvad din krop kan og

dermed reducere eventuel fødselsangst og risikoen for at gå i panik i fødslen. Med god

fødselsforberedelse og en anden tilgang til fødslen vil du blive mindre afhængig af din jordemoder,

travlhed og evt. mangel på stuer på fødeafsnittet. Måske du ligefrem vælger at føde hjemme. Din

partner, der kender dig allerbedst, ved hvad han/hun skal gøre i fødslen og kan formulere dine

ønsker og behov. Dit behov for medicin bliver mindre. Det har stor betydning for tiden efter

fødslen, at du har været mest muligt afspændt under fødslen, så du er mindre udmattet og har større

overskud til tilknytningen til dit barn. Der er meget at hente i en god forberedelse.Vil du være medlem - tryk her